Kreativno iskanje delovne sile

Kreativno iskanje delovne sile

Današnje razmere na trgu, ko delavcev drastično primanjkuje, zahtevajo prilagajanje vseh deležnikov. Prej kot so se podjetja prilagodila na današnje razmere, bolj uspešni so sedaj. Veliko pa je takšnih, ki si še kar ne želijo priznati, da so potrebne velike spremembe na kadrovskem področju. Pri iskanju delovne sile moramo biti čim bolj kreativni in iskanje prilagoditi delovnem mestu, razmeram na trgu in pripraviti dobro ponudbo, ki bo delavca pritegnila k delu.

Dobra ponudba je zelo relativen pojem,  lahko bi ga enačili s tem, kar je lepo. Torej vsak posameznik gleda na to drugače. Zato se je potrebno poglobiti v posameznika, v ceh iskanega kadra. Samo tako lahko ugotovimo, kaj je tisto, kar bi pritegnilo določen kader v naše podjetje oziroma kakšni so razlogi za zamenjavo službe.

Izkušeni strokovnjaki pričakujejo POVABILO za delo v podjetju.

Ko govorimo o strokovnjakih, vemo, da bi se našlo kar nekaj takšnih, ki si želijo zamenjati svojega delodajalca. Razlog zato ni v delodajalcu, ampak si tovrstni ljudje želijo sprememb, zaradi novih izzivov in osebnostne rasti. Vendar se strokovnjaki ne prijavljajo na razpise, vendar si želijo povabila za delo v podjetju.

Z dolgoletnimi izkušnjami na področju kadrov, s spremljanjem razmer na trgu in nenehnim prilaganjem vemo, da je za kreativno iskanje delovne sile, potreben čas in dobra komunikacija.

Potrebujete nekoga, ki bo imel zato čas, se podrobno poglobil v delovno mesto, pregledal trg takšnih delavcev, jih kontaktiral in z njimi opravil pogovor. Pogovor, komunikacija, je ključ do rešitev. A za dobro komunikacijo je potreben čas. Čas, ki ga mi namenimo, da zagotovimo dobro in kvalitetno storitev za naše naročnike.