Ali je agencijsko delo, prekarno delo?

Ali je agencijsko delo, prekarno delo?

Odgovor je jasen: NE! V zadnjem času se veliko v medijih pojavlja izraz prekarno delo, proti kateremu se domnevno vsi borijo, toda zelo neuspešno. Prekarno delo je izraz, ki je zelo negativen in ničvreden in veliko krat se zamenja za agencijsko delo.

  1. junija leta 2015 je v častniku Delu, Peter Pogačar, takrat direktor direktorata za delovna razmerja na ministrstvu za delo, pojasnil da je prekarno delo, citiram: »Po eni metodologiji se med prekarna dela štejejo vsa razmerja, ki niso pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Po naši oceni ni tako. Menimo, da prekarno delo pomeni opravljanje dela na podlagi civilnopravnih pogodb brez delovnopravnega varstva. Nekateri v to kategorijo uvrščajo tudi pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, toda takšna pogodba matere, ki skrbi za mlajšega otroka od šestih let, je blaginja socialne države in še ne pomeni, da je njeno delo prekarno. Mejno je, ali je pogodba o zaposlitvi za določen čas prekarna oblika ali ne. Menim, da to po novem ni več. Z zadnjo spremembo zakona smo namreč napadli segmentacijo na trgu dela med pogodbami za določen in nedoločen čas ter uvedli strožjo omejitev, kdaj se lahko sklene pogodba za določen čas. Uvedli smo tudi odpravnine in bolj fleksibilizirali pogodbe za nedoločen čas. Se pravi, da smo ti dve pogodbi poskušali pripeljati skupaj. Trdim, da pogodba o zaposlitvi ni prekarna oblika dela, in moja namera je, da če se hočemo resno boriti proti prekariatu, raje vzemimo ožjo skupino in obravnavajmo kot prekarne civilnopravne pogodbe, pri katerih so podani elementi delovnega razmerja.«

Agencijsko delo, je delovno razmerje za določen in nedoločen čas, kjer delavcu veljajo vsa delovnopravna zakonodaja in delovnopravno varstvo. Še več agencijsko delo se je s spremembo zakona ZDR-1 v letu 2014, izenačilo z delom pri uporabniku oziroma z redno/direktno zaposlitvijo. Agencije, ki so vpisane v register pravnih in fizičnih oseb za zagotavljanja dela drugemu uporabniku, imajo poleg oddaje letnega poročila tudi letno revizijo s kadrovskega področja.

Ne zapirajte si priložnosti za zaposlitev s premalo informacijami in ne zavrnite delo preko agencij.

TRIMATUS d.o.o. / Cesta k Tamu 77 / Maribor/ 02 420 22 44 / 031 381 831