Kadri, kadroviki, kadrovske rešitve in ostale kadrovske storitve danes niso več nepomembna stvar, ampak so dobile največji pomen in vrednost v zadnjih 15 letih. Na trgu se srečujemo z različnimi podjetji – takšnimi, ki lastne kadrovske službe nimajo in takšnimi, ki imajo kadrovski oddelek z nekaj zaposlenimi. Vsa podjetja ne glede na organiziranost, pa se danes srečujejo z enakimi izzivi.

Zavedamo se, da vam pri vaših izzivih znamo pomagati. V kadrovski agenciji Trimatus združujemo bogate kadrovske izkušnje in znanja o kadrih. Naši strokovnjaki so nabirali svoje profesionalne izkušnje v različnih delovnih okoljih in gospodarskih organizacijskih strukturah. Naši vsakodnevni delovni rezultati povedo, da za vas izdelamo ustrezne rešitve, poiščemo prave kadre, obstoječe kadre pa z ustreznimi prijemi popeljemo na pravo pot.

Kadroviki so danes pred velikimi izzivi pri svojem delu, saj potrebujejo zelo raznoliko znanje in izkušnje iz širokega nabora področij, vse od marketinga, prava, psihologije, do računovodstva…

V kadrovski agenciji Trimatus smo se v zadnjem obdobju specializirali prav na ta področja in skozi razgibano gospodarsko obdobje preteklih let pridobili bogate izkušnje, ki smo jih pripravljeni deliti z vami:

 • Priprava zaposlitvenih oglasov
 • Neposredno nagovarjanje kadrov
 • Rekruting
 • Najem delovne sile
 • Zaposlovanje znanih kadrov
 • Posredovanje delovne sile

 

 • Ankete o zadovoljstvu zaposlenih
 • Letni razgovori z zaposlenimi
 • Evalvacija dela
 • Cilji zaposlenih
 • Diagnostični testi za zaposlene
 • Sistematizacija delovnih mest

 

 • Pravilnik o delovnem času
 • Pravilnik o službenih potovanjih
 • Pravilnik o izrabi delovnega časa
 • Pravilnik o koriščenju letnega dopusta
 • Pravilnik o nadurnem delu
 • Pravilnik o zdravju na delovnem mestu
 • Pravilnik o mobingu na delovnem mestu

 

 • Prenova ali priprava plačnega sistema
 • Mesečni obračuni plač
 • Dan za predstavitev delovnih mest
 • Notranja in zunanja komunikacija
 • Priprava sporočil za javnost
 • Employer Branding

Z vso odgovornostjo pa smo pripravljeni prevzeti tudi celovite rešitve za naročnika:

 • Kadrovski outsourcing
 • Računovodski outsourcing